W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr I/EFS/2021 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Dodany 15.03.21