W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFS/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.