W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr IV/EFS/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

 

Dodany 22.01.20