Zaplanowano ogłoszenie trzech typów projektów grantowych:

  1. · Promocja obszaru i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej -alokacja 250 000,00 zł
  2. · Projekty ukierunkowane na wsparcie dzieci i młodzieży w zakresie ich włączenia społecznego -alokacja 250 000,00 zł
  3. · Projekty parasolowe ukierunkowane na wsparcie organizacji pozarządowych we wszystkich wymiarach 250 000,00 zł

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji naborowej.

Planowany termin ogłoszenia konkursu drugie półrocze 2018r.