W związku z ogłoszonym naborem wniosków na dofinansowanie projektów grantowych, zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie informacyjno -szkoleniowe.

Spotkanie odbędzie się w Suwałkach w dniu 13.11.2018r – w  siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71.

 Początek spotkania – godz. 9:00

Głównym celem spotkania jest omówienie sposobu wypełniania wniosku na generatorze oraz prawidłowe złożenie wypełnionego wniosku do biura LGD.

Galeria zdjęć