Informujemy, iż w ramach naboru wniosków I/EFRROW/2019 na operacje z zakresu - Podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 8 wniosków. 

Dodany 08.04.19