W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr III/EFRROW/2018 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Poniżej lista operacji wybranych i pozostałe pliki do pobrania.

Dodany 24.08.18