W związku z zakończeniem procesu oceny wniosków złożonych w ramach naboru nr II/EFRROW/2019 zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

Dodany 18.12.19