Projekt współpracy pod nazwą „Kulinarna Akademia Cudów” (KAC) jest realizowany w partnerstwie 5 Lokalnych Grup Działania - 3 z województwa Podlaskiego, 1 z województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz jedna z Litwy.

Partnerzy:

1         Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania -lider projektu

2         Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO"

3         Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”

4         Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski"

5         Vilniaus rajono vietos veiklos grupė

 Realizacja operacji skupiać się będzie na obszarze wspólnym dla aktywności wszystkich partnerskich LGD – turystyce opartej o dziedzictwo lokalne w zakresie kulinariów.  Podejmowanie wspólnych działań w regionach, łączenie posiadanych zasobów - wiedzy, kapitału, uprawnień administracyjnych, kreatywności itp. może spowodować dynamiczny, zrównoważony rozwój krajowej i międzynarodowej turystyki.  Bogate walory środowiska naturalnego oraz zróżnicowany i ciekawy krajobraz kulturowy terenów partnerskich LGD predestynują te obszary  do rozwoju atrakcyjnych produktów turystycznych. I właśnie w tym celu został opracowany niniejszy projekt współpracy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszarów działania poszczególnych LGD (zwłaszcza związanych ze świadczeniem usług turystycznych i gastronomicznych), lokalnych liderów, organizacji pozarządowych (w tym LGD) oraz turystów.

Projekt ma charakter innowacyjny ze względu na nowatorski sposób podejścia do promocji regionów (w oparciu o lokalne zasoby kulturowe w obszarze kultury kulinarnej) oraz zaangażowania mieszkańców w proces szkoleniowy i tworzenia nowych pomysłów na produkt lokalny. Na obszarach objętym wnioskiem nie były wcześniej przeprowadzane działania tego rodzaju.

W celu realizacji w/w celów przewidziano następujące zadania (w porządku chronologicznym):

Działania przygotowawcze. W ich ramach ustalony został  harmonogram jego realizacji, dopracowane zostaną szczegóły komunikacji wewnątrz zespołu realizacyjnego.   Realizacja - Suwałki –lipiec  2017 – wrzesień 2018. Działanie bezkosztowe.

- Dwudniowa konferencja otwierająca projekt na terenie partnera nr 1 (Gawrych Ruda k. Suwałk, 2 dni - 10 h, luty 2019, 27 uczestników) - omówienie projektu, przedstawienie dobrych praktyk na temat produktów lokalnych przez partnerów projektu, zaplanowanie dziennego harmonogramu projektu).

Dwie edycje trzydniowych warsztatów kulinarnych na temat: produktu lokalnego i regionalnego, łączenia smaków różnych regionów i wykorzystania ich w celu stworzenia regionalnej kuchni Fusion.

-Warsztat I na terenie partnera nr 3(powiat wysoko-mazowiecki),

-Warsztat II na terenie partnera nr 2 (powiat olecki lub gołdapski,).

 Każdy z warsztatów planowany jest na 20 h zajęć w modułach 8/8/4. W każdym z warsztatów weźmie udział po 32 osoby - łącznie 64 osoby. Program warsztatów obejmował będzie: zajęcia teoretyczne na temat tradycji kulinarnych poszczególnych obszarów LGD, zapoznanie z lokalnymi produktami żywnościowymi oraz sposobami ich wykorzystania, zapoznanie z technikami obróbki poszczególnych grup produktów, komponowanie menu, gotowanie tradycyjne oraz typu fussion, estetyczna prezentacja potraw, degustacja i ocena. Dla wszystkich 64 uczestników warsztatów zostaną zakupione zestawy przyborów kuchennych

- Wydanie wspólnego dwujęzycznego albumu z kulinarnymi przepisami lokalnymi oraz przepisami powstałymi podczas dwóch edycji warsztatów – łączna ilość wydawnictwa –

- Dwudniowa konferencja podsumowująca projekt na terenie partnera nr 5 – Wilno -Podsumowanie realizacji projektu, oficjalna prezentacja wydawnictwa promocyjnego, prezentacja najlepszych przepisów kulinarnych z poszczególnych regionów, wymiana dobrych praktyk. konferencji weźmie udział 40 osób. Konferencja zostanie zorganizowana w kompleksie hotelowo konferencyjnym który zapewni odpowiednie zaplecze techniczne - sala z zapleczem do prezentacji, pokoje dla gości, catering.