Uprzejmie informujemy, iż Beneficjenci którzy skorzystali ze środków PROW 2014-2020 w ramach działania 19.2 mogą skorzystać z ulg wprowadzonych dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem. Skorzystanie z pomocy zaproponowanej przez Rząd RP nie stoi w sprzeczności z zawartą umową o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 w ramach działania 19.2. W związku z powyższym przedsiębiorcy mogą korzystać z:

odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad nowelizacją przepisów w zakresie wprowadzenia rozwiązań skierowanych do beneficjentów PROW 2014-2020. Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.gov.pl oraz www.gov.pl/web/rolnictwo .

Dodany 15.04.20