Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o udostępnieniu narzędzia do wypełniania wniosku o rozliczenie grantu w aplikacji Omikron.

Narzędzie jest dostępne poprzez ten sam link jak do ogłoszenia naboru i zawiera Państwa złożone wnioski.

Dla naboru 1/2018/G

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=390ebc6dbdd57f60&&b=31b9623375b5f931ae66a18c3ee908db

Dla naboru 2/2018/G

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=e3f48ef1b46897ff&&b=31b9623375b5f931ae66a18c3ee908db

Logujemy się tym samym loginem i hasłem jak na etapie składania do LGD wniosków o grant.

Po zalogowaniu widzą państwo swoje wnioski. Przechodzimy do wniosku na podstawie, którego została z Państwem podpisana umowa i kolejno klikamy w ikonę „$” a następnie „Otwórz bieżący wniosek o rozliczenie”.

Pojawi się aktywny wniosek o rozliczenia grantu z częściowo wypełnionymi danymi. Wszystkie pola do edycji wypełniamy zgodnie z przebiegiem realizacji zadania. Dodatkowo aplikacja sprawdza częściowo spójność wewnętrzną oraz pozwala przed ostatecznym wysłaniem zapisywać na dysku i drukować na bieżąco aktualne wersje. Należy również wydrukować i podpisać oświadczenia dołączone do aplikacji. Inne załączniki należy przygotować poza aplikacją.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i pytań na numer telefonu 883022111 w godz. 7:30 – 15:00 od poniedziałku do piątku lub na adres poczty elektronicznej LGD.

Dodany 04.10.19