Podmiot realizujący grant obowiązany jest do:

  • zamieszczenia tablicy informacyjnej o realizacji projektu grantowego na siedzibie stowarzyszenia , dodatkowo
  • zamieszczenia tablicy informacyjnej (dla projektów inwestycyjnych -związanych z rozwojem infrastruktury) wielkość minimalna A3, w miejscu inwestycji, widocznej dla osób postronnych (obowiązek od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu związania z celem)

Informowania na plakatach o realizacji działań (dla projektów nieinwestycyjnych -spotkania szkolenia...) wielkość minimalna A4, w miejscu prowadzenia zajęć, widoczna dla osób postronnych.

Informujemy, iż tylko w wersji kolorowej obowiązkowo stosujemy logo „Flaga Rzeczypospolita Polska”

 

Wzory dokumentów do pobrania poniżej

Dodany 06.05.21

Galeria zdjęć