Wnioskodawca: Gmina Raczki - 1/III/EFRROW/2017

Tytuł projektu: „Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i kulturalną polegająca na przebudowie terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach”

Lokalizacja: Teren przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach

Celem inwestycji jest rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej poprzez przebudowę terenu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Raczkach. W ramach zadania zagospodarowano teren przed ośrodkiem kultury –zamontowano lampy oświetleniowe, ławeczki, kosze na śmieci, wybrukowano chodniki, uporządkowano tereny zielone oraz nasadzono nowe drzewka.

Całkowita kwota zadania: 131 122,91 zł

Kwota dotacji: 67 331,00 zł

Galeria zdjęć