Ochotnicza Straż Pożarna w Sejnach realizuje Zadanie
nr U1-1/3/2020/G pt. „Pielęgnowanie tradycji narodowych i kulturowych poprzez naukę gry dzieci i  młodzieży pieśni patriotycznych, kościelnych, tanecznych na instrumentach muzycznych” w ramach Projektu grantowego pod nazwą: „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (nr umowy 00801-6935-UM1021157/20).

Celem zadania jest: podniesienie stopnia edukacji muzycznej oraz integracji społecznej dzieci i młodzieży na terenie objętym LSR poprzez utworzenie młodzieżowej szkółki orkiestry dętej oraz przeprowadzenie warsztatów muzycznych.

W ramach zadania został zakupiony i dostarczony zestaw instrumentów muzycznych koniecznych do przeprowadzenia warsztatów nauki gry na instrumentach. W skład zestawu wchodzą następujące instrumenty:

1. Tuba

2. Sakshorn barytonowy

3. Cerveny Sakshorn barytonowy

4. Saksofon Altowy

5. Klarnet

6. Pulpit do nut pełny – szt. 5

Wkrótce zostanie uruchomiony nabór uczestników do szkółki orkiestry dętej.

Dodany 07.07.21

Galeria zdjęć