Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna”, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Filipowie zapraszają na plenerową projekcję filmu pt. "Czworo dzieci i COŚ" w dniu 02.07.2021r w Filipowie na placu za urzędem gminy od godziny 21.30 wstęp wolny.

Zadanie nr U 4-5/3/2020/G pt.„ Wakacje z kinem plenerowym na Sejneńszczyźnie” realizowane przez Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Filipowie w ramach Projektu grantowego pod nazwą: „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020    .  

Dodany 24.06.21

Galeria zdjęć