Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna”, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach zapraszają na plenerową projekcję filmu pt. "Czym chata bogata" w dniu 10.07.2021r w Raczkach, na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury od godziny 21.30  -wstęp wolny.

 Projekcja jest finansowana w ramach projektu grantowego Zadanie nr U 4-5/3/2020/G pt. „Wakacje z kinem plenerowym na Sejneńszczyźnie” ze środków projektu grantowego pod nazwą: „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupę Działania, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć