Stowarzyszenie  „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania przez cały okres realizacji grantów będzie prowadziła wsparcie w postaci propagowania wydarzeń objętych wsparciem w ramach projektów grantowych na swojej stronie internetowej. W związku z tym Grantobiorca organizujący przedsięwzięcie nie inwestycyjne (spotkanie, szkolenie itp.) obowiązany jest:

Dostarczyć do LGD informację o planowanym przebiegu wydarzenia na min 7 dni przed jego realizacją (plik elektroniczny edytowalny za pośrednictwem poczty e-mail) w celu umieszczenia jej na stronie LGD, jak również umożliwienia przeprowadzenia przez LGD kontroli na miejscu z realizacji przedsięwzięcia.

Dostarczać informację z przebiegu realizacji pojedynczego przedsięwzięcia w ciągu 7 dni od jego zakończenia (krótki opis-dwa trzy zdania +kilka zdjęć w celu propagowania wydarzeń na stronie LGD).

Składania sprawozdań/ankiet na żądanie  LGD lub Urzędu Marszałkowskiego.

Osoby biorące udział w wydarzeniach muszą wpisywać się na listę –wzór udostępniony w informacjach ogólnych.

Grantobiorca obowiązany jest również do udokumentowania na zdjęciach realizacji poszczególnych zadań.