W dniu 20.09.2019 r. w Potaszni (remiza Ochotniczej Straży Pożarnej) odbył się turniej wiedzy o historii regionu Suwalszczyzny, zorganizowany w ramach projektu grantowego Fundacji Na Rzecz Rozwoju Gminy Suwałki pn. ,,Aktywizacja mieszkańców wsi” dofinansowanego  w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Głównym celem zawodów była aktywizacja mieszkańców wsi i turystów przebywających na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska LGD, poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu.

Do udziału w turnieju zgłosiło się 5 drużyn dwuosobowych.

Zwycięzcami zostali:

W toku rozegranych rund wszystkie drużyny zdobyły I miejsce ex aequo:

·       drużyna I:             Dominika Lutyńska, gmina Suwałki

                        Patryk Lutyński, gmina Suwałki

·      drużyna II:           Elżbieta Staszkiewicz, gmina Suwałki

                        Damian Staszkiewicz, gmina Suwałki                                                                                

·       drużyna III:          Katarzyna Chalecka, gmina Suwałki

                                    Wiktoria Chalecka, Potasznia 10, gmina Suwałki

·      drużyna IV:          Dorota Wojciechowska, gmina Suwałki

            Marcin Wojciechowski, gmina Suwałki

·      drużyna V:           Anna Kowalczuk, gmina Suwałki

Ola Kowalczuk, gmina Suwałki

Wszyscy zawodnicy otrzymali nagrody zakupione w ramach projektu tj. plecak sportowy, butelka sportowa z filtrem, puchar.

Równolegle podczas wydarzenia odbywała się degustacja potraw, w tym regionalnych.

Wydarzenie zakończyło się wspólnym śpiewaniem dawnych pieśni regionalnych.

Do realizacji działania wykorzystano również zakupiony w ramach projektu profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy oraz scenę do występów artystycznych.

Dodany 23.09.19

Galeria zdjęć