Wnioskodawca: Augustynowicz Jolanta nr wniosku 26/ I/EFRROW/2017

Projekt zrealizowany w ramach naboru  na Podejmowanie działalności nierolniczej ze środków EFRROW. Zrealizowano wniosek pt. „Działalność rekreacyjna poprzez uruchomienie mobilnego punktu wypożyczania łodzi i rowerów”. Jest to nowa działalność zrealizowana w województwie podlaskim, gmina Nowinka. Utworzono nową atrakcję turystyczną polegającą na uruchomieniu mobilnego punktu wypożyczania łodzi i rowerów turystycznych. Oferta skierowana jest do wędkarzy, rodzin z dziećmi a także do grup zorganizowanych.

http://wypozyczalnia-eurolodzie.pl/ 

Galeria zdjęć