Tytuł operacji: „Remont budynku usługowego oraz jego wyposażenie przez Marię Pieczulis w celu rozpoczęcia działalności gospodarczej „Regionalne produkty litewskie” polegającej na wprowadzeniu innowacyjnych potraw oraz obsłudze ruchu turystycznego Suwalszczyzny”

 Lokalizacja: Puńsk, Gmina Puńsk

W ramach projektu Wyremontowano budynek oraz zakupiono niezbędny sprzęt i wyposażenie.

W wyniku realizacji projektu otworzono sklep w którym sprzedawane są miejscowe tradycyjne wyroby spożywcze wytwarzane w oparciu o stare receptury litewskie oraz ich nowe wersje.

Kwota dofinansowania 100 000zł  

Wskaźniki:

Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw (EFRROW)   -1szt.

Ilość utworzonych miejsc pracy                                    -3 miejsca pracy

Dodany 30.09.20

Galeria zdjęć