Ruszyły kolejne nabory wniosków

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, w ramach Działania 8.6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na operacje z zakresu:
 III/EFRR/2018 - Typ operacji 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej
 http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-nr-iiiefrr2018.html
IV/EFRR/2018 - Typ projektu nr 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-nr-ivefrr2018.html
 V/EFRR/2018 - Typ projektu nr 5 – Ochrona bioróżnorodności i klimatu
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/efrr/ogloszenie-o-naborze-nr-vefrr2018.html
 a także
na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.
 V/EFRROW/2018 – „Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych"
http://www.su-se.pl/nabory-wnioskow/prow/ogloszenie-o-naborze-nr-vefrrow2018.html
 Termin składania wniosków: 10.08.2018 od godz. 8.00 – 31.08.2018 do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje na stronie: http://www.su-se.pl/ , lub w siedzibie biur przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach oraz Grodzińskiego 1 w Sejnach.
Dodany 01.08.18

Galeria zdjęć