Z przyjemnością informujemy Państwa, że w kwietniu 2020r. zostanie ogłoszony nabór projektów grantowych w obszarach:

Mała infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna -kwota alokacji 430 513,58 zł, oraz
Wsparcie dzieci i młodzieży do 25 roku życia -kwota alokacji 250 000 zł
Wartość jednego zadania w ramach projektu grantowego od 5 000 zł do 50 000 zł przy dofinansowaniu do 95%.

Zachęcamy organizacje pozarządowe do wypełnienia i dostarczenia do Biura LGD wypełnionych fiszek projektowych   ( załącznik nr 2 do ogłoszenia), które pozwolą nam na sprawną, wspólnie z Państwem, pracę nad projektami. Termin składania Fiszki projektowej zostanie podany w ogłoszeniu naboru. 

Dodany 25.02.20

Galeria zdjęć